Niveau débutant et élémentaire (1º, 2º et 3ºESO)

ACTIVITÉS D’ÉCOUTE POUR LES ÉLÈVES DU NIVEAU DÉBUTANT ET ÉLÉMENTAIRE

Neste módulo, ides encontrar todo tipo de actividades en soporte audio e video , con frases para completar, identificar, o preguntas para responder sobre os documentos audio propostos, o mesmo que xogos interactivos para os alumnos do nivel principiante e elemental, nivel que corresponde ao dos alumnos de 1º , 2º  e 3ºda ESO. Podedes facer as escoitas na orde de presentación ou escollelas segundo os vosos intereses, e sobre todo, para reforzar a pronunciación e a comprensión da lingua francesa. Si tedes dúbidas sobre a pronunciación de certos sonidos, ide informarvos e comprobar  á PÁXINA DE FONÉTICA. As actividades están dispostas na táboa, por temas, tipo de actividade sobre o que tedes que facer et  algunhas observacións sobre o sitio web ou a dificuldade.

En français maintenant…….

« Dans ce module, vous allez trouver tout type d’activités au moyen du support audio et vidéo, avec des phrases à compléter, à identifier, ou des questions à répondre sur les documents audio proposés, de mème que des jeux interactifs pour les élèves du niveau débutant et élémentaire, niveau qui correspond à celui des élèves de la 1e., 2e. et 3e. années de l’ESO. Vous pouvez faire les écoutes en ordre de présentation ou les choisir en fonction de vos intérêts, et surtout pour renforcer la prononciation et la compréhension de la langue française. Si vous avez des doutes sur la prononciation de certains sons, allez vous informer ou vérifiez sur la page de  PHONÉTIQUE de ce blog. Les activités sont disposées dans la grille, par sujets, type d’activité sur ce qu’il faut faire, et des observations sur le site ou difficulté ».

1-audio BONNE ÉCOUTE!!!!!! 1-audio

SUJET

TYPE D’ACTIVITÉ

L’alphabet et les sons Escoitar, practicar e repetir.Escoller o sonido que escoitas.
Se saluer 1 et 2 (« que dire dans ces situations? ») Escoller a boa palabra ou completar as fraseciñas.
•Se présenter 1 , 2 , 3 , 4 ( « Se présenter », « Zina se présente », « Frantz se présente », « Fiches identité ») Completar os buratos. Vrai / Faux . Verdadeiro/ Falso.
Nationalités Escoller a palabra que convén.
Vocabulaire de base à prononcer

Escribir as palabras pronunciadas.Escoitar, repetir e aprender.

•Chiffres et nombres 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 Cifrass 0-20 , 1-69 , Entendes 3 , 13 ou 30?, nº teléfono + operacións matemáticas, números elevados, sumas. Cantos obxetos hai no debuxo?
Pays de l’Europe et nationalités Coñecer algúns países de Europa e escribir a preposición axeitada e os adjetivos de nacionalidade.
Les dates et les saisons Escoitar, pronunciar e aprender as datas e os nomes das estacións do ano.
Jours de la semaine , mois et dates Escoitar, pronunciar e aprender os días da semana, os meses e as datas.
La famille .Parler de moi et de ma famille A familia. Falar de mín e da miña familia. Encher ocos, decir se é verdadeiro o falso.
• Interrogations 1 , 2 , 3 , 4 As interrogacións básicas. Escoller a resposta axeitada á pregunta.Unha audición sobre a interrogación. Uso do verbo « vouloir » (« querer ») na frase interrogativa de cortesía.
Les verbes au présent. Le verbe « prendre ». ( La commande ) O presente dos verbos: un video e unhas preguntiñas para responder.Completar con o verbo « prendre » ( « coller » ou « tomar » ) no contexto de facer un pedido, nunha tenda ou un restaurante, por exemplo.
Situer un objet dans l’espace Un video con preguntas de comprensión. Uso das peposicións para situar obxectos no espacio.
Se situer dans l’espace 1 et 2 Situarse no espacio por medio das preposicións de lugar.
Les directions dans la ville Vocabulario da cidade para escoitar e aprender
Les quantités. Les quantités précises Uso das cantidades « un peu », « beaucoup » , « trop » (« un pouco », « muito » , « demasiado » ). As cantidades precisas de tipo « deux litres de+ nom ».
• Les loisirs 1 , 2 , 3 , 4 As actividades de ocio. Responder verdadeiro / falso ( Vrai / Faux), completar ocos, decir quen fala.
Quelques dialogues divers avec la transcription Escoita de diálogos variados con a transcripción.
• Des textes à lire et à écouter , sur
Podcasts Français Facile
( niveau débutant )
É interesante escoitar os textos e ao mesmo tempo ir lendoos. Tamén hai explicacións das palabras mais difíciles
Lectures sur le site Bonjour de France débutant Ler e escoitar os diálogos e textos para practicar a comprensión da lingua.
Situations tirées de la vie quotidienne: se saluer, se présenter, la description physique, les formules de politesse, la famille, les professions, la mode, activités de la journée et heures, acrtivités de la semaine, une invitation, à l’aéroport. Neste portal educativo « Le Point du Fle » hai todo tipo de actividades. Só se precisa escoller o nivel « débutant » (1) > compréhension orale (audio) e o exercicio que interesa. Combina todo tipo de actividades, sempre interactivas: completar ocos, escoller a boa resposta, asociar palabras en columnas, verdadeiro/ falso, escolla múltiple, etc
Situations de communication du niveau élémentaire ( 2ª ESO) No sitio de Bonjour de France, sempre excelente, hai diversas situacións de comunicación para escoller e practicar a comprensión da lingua.
• Au téléphone. Répondre aux questions 1 et 2
( un peu plus difficile >2º-3º ESO)
Responder ás preguntas nunha situación ao teléfono.
• Plusieurs situations de communication: à la boulangerie , à la boucherie, à la pharmacie, au café.
•Sur le site « françaisfacile.com » , dans la rubrique « communication » : « À la poste » , « À quelle heure? , « Demander son chemin » , « Je vais au musée » , « L’heure d’aller au lit », « Au centre commercial »
•Neste portal Podcasts Français Facile , encontrarás todo tipo de situacións , parecidas á proposta aquí. (Nivel 2º-3º ESO)•No sitio « françaisfacile.com » , na rúbrica « communication », hai numerosos diálogos e textos con pequenos exercicios, en situación de comunicación na vida corrente en relación aos demais.
•Toutes les situations de communication, avec le texte et des trous à remplir . O sitio está en inglés, pero se entende ben a búsqueda. O sitio web propón muitos exercicios de escoita con buratos para completar e practicar a comprensión oral da lingua.
La description physique. Niveau débutant Queres xogar aos detectives? Practica a comprensión oral e escrita da lingua averiguando quen cometéu o crime. Antes de comenzar, escolle ben o teu nivel de lingua, na páxina de presentación , comenza a escoita e fai os exercicios que se propoñen na páxina. É moi divertido!!! Os de 2º-3º ESO poderán facer bastantes exercicios.

 images-rire-visages


Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Blog pour connaître la culture et la langue françaises à partir des documents proposés. Les nouvelles pages "ESO /BAC" et "Français pour tous" permettront aussi à mes élèves d'améliorer l'étude de la langue .

%d blogueurs aiment cette page :